กรกฎาคม 2559
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ อบต.นาบอน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.71.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 161,441

  หน้าแรก     ส่วนการศึกษา 

ส่วนการศึกษา
ส่วนการศึกษา  
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายนพพร กัลยาสนธิ์
นักบริหารการศึกษา
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวธัญภัทร ภูดีวี
นักวิชาการศึกษา


นางรุ่งนภา โทไข่ษร
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอนนางกฤชสินาถ โอภากาศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอนนางสำรวย เรืองศรีมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอนนางวิมาลา ศรีเครือดง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศพด.วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอนนางนิสาลักษณ์ ศรีบุญเรือง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดทิพพาวาสทุ่งมนนางนิตติยา โคตรธรรม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศพด.วัดเทพรังษีศิลารามนางนันท์นภัส ผสมทรัพย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์นางนันทนา สุขคณิต
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศพด.วัดคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์นางหนูนิตย์ ศรีเครือดง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดสุวรรณารามนางพรสวรรค์ วิสามารถ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศพด.วัดสุวรรณารามนายนวชาต อรรถประจง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหัวนาคำนางเบญญาภา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ศพด.บ้านหัวนาคำนางพิไลพร นามุลทา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดอรุณราษฎร์บำรุง

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
Tel : 043-840807
Email : abtnaborn2014.km@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.